სამეჯლისო დარბაზი

ჯამში 450 კვ.მ. სივრცე, იდეალურია:

  • ქორწილებისთვის
  • გამოფენებისთვის
  • კონფერენციებისთვის
  • ღონისძიებებისთვის 500 დამსწრემდე

5 შეხვედრების ოთახი

 

  • ქორწილებისთვის
  • გამოფენებისთვის
  • კონფერენციებისთვის
  • ღონისძიებებისთვის 15-60 დამსწრემდე