სახის ენდერმოლოგი®  პროცედურები

ასაკის მატებასთან ერთად კანი სუსტდება, რაც სახის, ყელისა და დეკოლტის ნაწილში ნაოჭებსა და ნაპრალებს წარმოქმნის. ამ პროცესს აჩქარებს მზე, სტრესი, თამბაქო, დაბინძურებული ჰაერი და  ძილის ნაკლებობა. ეს ყველაფერი ხელს უწყობს კანის ჩამუქებას, ვენური და ლიმფური მიკროცირკულაცია კი ნელდება და ტოქსინები გროვდება, ამის შედეგად კი, კანი კარგავს მიმზიდველობას და შრება.
 

For the face

Acting like a real skin workout, the motorized flaps awaken the natural synthesis of essential rejuvenating substances. This cell stimulation then helps fibroblasts(rejuvenating cells) to boost their production of collagen (firmness)elastin (suppleness), and hyaluronic acid (volume and hydration), naturally present in our skin.

Face Treatments:

« Smooth wrinkles

« Clarify the complexion

« Firm the skin

« Reduce double chin

For the body

Acting simultaneously on the release of stubborn localized fat and on skin quality (firmness, cellulite aspect), the new Patent (Roller and motorized flap combined with sequential suction) allows the body technology to act directly on the adipocytes present in our hypodermis (slimming cells) and on the fibroblasts present in our dermis (rejuvenating cells). A 360° treatment that puts an end to the dilemma: slimming or firming?

Body Treatments:

« Release fat

« Smooth cellulite

« Firm the skin

« Lighten legs

« Well-being